سید رسول موسوی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، در یادداشتی، خاطرنشان کرده است، رحمان رئیس جمهور کنونی تاجیکستان، حکومتش را مدیون سردار است.

وی در صفحۀ انستاگرم خود، با گذاشتن 4 عکس از دیدار سید امیر ظهوراف، رئیس سابق کمیتۀ امنیت ملی تاجیکستان، با سردار شهید قاسم سلیمانی در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، نوشته است:

«و تاجیکان چنین سردارمان را به تاجیکستان خوش آمد گفتند… رحمان، رئیس جمهور کنونی تاجیکستان، حکومتش را مدیون سردار است. افسوس که قدرنا‌شناسی سکه رایج روزگار است!»

این تصاویر متعلق به تاریخ 21 ژانویه 1999 است. موسوی توضیح نداده که چرا رحمان حکومتش را مدیون سردار شهید بوده است، اما به نظر می‌رسد این مسئله مربوط به زمان شورش سرهنگ «محمود خدای بیردیف» است.