رمان «پای ها و روی ها» اثر نویسنده و پژوهشگر تاجیک عبدالقادر رستم در انتشارات «ارون» در ایران به چاپ رسید.

مؤلف محترم با اعلام این خبر در گروه «ادیبان تاجیک و دوستداران ادب» در شبکه اجتماعی فیسبوک، نوشته است:

رمان «پای ها و روی ها» که سال پیش در دوشنبه به خط سریلیک چاپ شده بود، اینک با اهتمام دوست گرامی حسن قریبی در مؤسسة انتشاراتی «ارون» با خط فارسی به چاپ رسید. متن رمان بدون ویراستاری چاپ شده و فقط واژگانی نامأنوس و نامفهوم برای ایرانیان کنونی در پاورقی شرح داده شده‌اند.

باید گفت، انتشارات «ارون» به مدیریت شهرام سلطانی برای تحکیم روابط فرهنگی و ادبی دو مردم فارسی‌زبان تاجیک و ایرانی، کارهای شایسته‌ای انجام داده و تا امروز چند کتاب استاد صدرالدین عینی، «‌اندیشه‌های فلسفی ناصر خسرو» از استاد شادروان ناظرجان عرب‌زاده و «ماجرای رفت» عبدالخلیل خالق زاده را نیز چاپ کرده بود.