پیمان ملی تاجیکستان به مناسبت برگزاری پنجمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان در 14-15 ژوئن سال جاری، خطاب به سران کشورهای عضو این سازمان بین‌المللی اظهار می‌دارد:

1) پیمان ملی تاجیکستان نه تنها از عضویت جمهوری تاجیکستان در این سازمان بین‌المللی که «تقویت روابط و همکاری کشورهای آسیایی جهت تأمین امنیت در منطقه» را هدف خود قرار داده است، استقبال می‌کند، بلکه با توجه به افزایش خطر افراطگرايي و تروریسم در منطقه در حال حاضر، همکاری کشورهای منطقه و جهان، مخصوصاً کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی را در جهت مبارزه با این پدیدۀ شوم، ضروری تر از هر زمانی دیگر می‌شمارد.

2) پیمان ملی تاجیکستان راه مبارزه با پدیدۀ افراطگرايي و تروریسم را فقط در استفاده از زور و به کارگیری نیروی نظامی نمی‌بیند، بلکه معتقد است مهمتر از آن، تلاش و کوشش در جهت از بین بردن بسترها و زمینه‌های گرایش جوانان به گروههای تروریستی است. به نظر ما، مهمترین زمینه‌ها و بسترهای گرایش جوانان به گروههای تروریستی عبارتند از: فراهم نبودن فرصتهای کاری برای جوانان، محدودسازی آزادی ها از جمله آزادیهای دینی و ایجاد موانع در انجام مراسم مذهبی و وجود فسادهای اداری در ساختارهای دولتی می‌باشد.

3) با توجه به آنچه در بالا گفته شد، پیمان ملی تاجیکستان به عرض سران کشور های عضو این سازمان می‌رساند که حکومت کنونی تاجیکستان با اینکه همیشه تأکید بر مبارزه با تروریسم و افراطگرايي کرده است، ولی متأسفانه، در عمل، سیاستهای در پیش گرفتۀ او در 5 سال اخیر، مخصوصاً منع فعالیت حزبهای سیاسی مثل حزب نهضت اسلامی و تروریستی اعلان کردن آن و زندان نمودن رهبرانش، باعث شده اند نه تنها از خطر تروریسم و افراطگرايي کاسته نشود، بلکه این پدیده، بیشتر و گسترده تر گردد، تا به حدی که افسران وابسته به حکومت از جمله فرمانده نیروهای ویژه به صف داعش جذب گردد. و همچنین جهانیان در سال قبل، شاهد حملۀ داعشی ها در تاجیکستان به توریستهای خارجی و نیز شورش زندانیان داعشی در دو زندان کشور شدند؛ در حالی که در زمان حضور نهضت اسلامی در عرصۀ سیاسی تاجیکستان و فعالیت رسمی آن، هرگز شهروندان تاجیکستان شاهد اینچنین حادثه‌های غم‌انگیز و خونین نشده بودند.

بنابر این، پیمان ملی تاجیکستان اظهار امیدواری می‌کند که سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی، در اجلاس نوبتی خود، زمینه‌ها و بسترهای گرایش جوانان به گروههای تروریستی را بررسی نموده، برای از بین بردن آنها، برنامه‌های عملی می‌ریزند و در جهت محو این خطر، گامهای جدی برمی دارند.

پیمان ملی تاجیکستان

13 ژوئن 2019