سیدیونس استروشنی

علت روابط بسیار بسیار گرم و صمیمانۀ حاکم و حکومت کنونی تاجیکستان با عربستان سعودی، نه تنها مسائل صرف سیاسی و یا اقتصادی است – که اینگونه روابط میان کشورها، طبیعی است – بلکه فارغ از این، دلیل این گرمی و صمیمیت، چیزی دیگر هم هست. و آن اینکه: هر دوی اینها، در سیاستها و رفتارهای خویش و به خصوص در برخوردشان با منتقدین سیاسی، هم‌جنسند، همقماشند، کوچکترین تفاوتی در این زمینه با هم ندارند. و همین هم‌جنس بودن، یکی از اسباب صمیمیت بین آنهاست، چنانکه ضرب‌المثل فارسی می‌گوید:

کبوتر با کبوتر، باز با باز،

کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز.

هر دو، نه تنها تحمل وجود احزاب مخالف با سیاستهایشان را که حتی تحمل کوچکترین انتقادی را هم ندارند. منتقد در نزد هر دو، یعنی «دشمن ملت»، «وطن‌فروش»، «خائن»، «جاسوس»، «فروخته‌شده»، کسی که یا باید ساکت و خاموش باشد و یا در غیر این صورت، کُشته و حذف بشود.

امروزها افکار عمومی جهان و تمام رسانه‌های مطرح دنیا، درگیر خبر ناپدید شدن و احتمالاً قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه است.

جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی

آگاهان می‌دانند، این بندۀ خدا یعنی جمال خاشقجی، تهدیدی برای دولت سعودی به شمار نمی‌رفت، او نه یک رهبر سیاسی بود و نه حتی یک فعال سیاسی، تنها یک روزنامه‌نگار منتقد بود و بس، آن هم نه منتقد رژیم و نظام سعودی، بلکه نسبت به پاره‌ای از رفتارها و سیاستهای محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به ویژه در رابطه با جنگ در یمن، معترض بود، و مقاله‌ها و تحلیلهایش نیز که در این اواخر در روزنامۀ آمریکایی «واشنگتن پست» منتشر می‌شدند، بسیار محطاتانه و لحنشان هم نصیحتگونه بودند. او در بیشتر مقاله‌های خود، ولیعهد جوان سعودی را نصیحت می‌کرد که سیاستها و رفتارهایش نه تنها به ضرر و زیان نظام آل سعود که حتی به ضرر و زیان شخص محمد بن سلمان و آینده‌اش تمام خواهد شد.

با این همه، اما جناب محمد بن سلمان انتقادهای «نصیحتگونه» این منتقد به اصطلاح «خودی» و معتدل را هم برنتابید و با او کاری را کرد که دیدید، یعنی او را وقتی به کنسولگری مراجعه کرد، ربودند و طبق گزارش رسانه‌ها، کُشتند و جسدش را قطعه قطعه نمودند.

***

اینکه عرض شد یکی از دلایل صمیمیت حاکم و حکومت کنونی تاجیکستان با عربستان سعودی، شباهت آنها در سیاستها و رفتارهایشان است و هر دو هم‌جنسند، به این جهت است که برخورد حکومت فعلی تاجیکستان با منتقدین، کوچکترین تفاوتی با برخوردهای مقامات سعودی به خصوص ولیعهد جوان و مغرور آن با منتقدینش – که نمونه‌ای از آن ذکر شد – ندارد.

از زمانی که حاکم فعلی در تاجیکستان زمام قدرت را در اختیار گرفت و تا به امروز، او مخالفین سیاسی و منتقدینش را یا به نحوی ساکت کرد و یا به زندان انداخت و یا زمانی که از کشور خارج شدند، با ارسال آدمربایان به آن کشورها، آنها را یا ربود و به کشور آورد – مثل آنچه با «محمدروزی اسکندراف» اتفاق افتاد یا با «مقصود ابراهیم اف» یا «احسان آدینه‌یف» یا «ایشان قیام‌الدین» و غیره… – و یا اینکه آنها را کُشت، مثل آنچه با مرحوم «حاجی عمرعلی قوّت اف» رخ داد؛ درست مثل همین کاری که محمد بن سلمان با جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد انجام داد.

البته، آنچه با جمال خاشقجی اتفاق افتاد، اولین اتفاق از این جنس نیست، بلکه تا این تاریخ، دهها منتقد و مخالف سیاستهای آل سعود، سرنوشت مشابهی داشته‌اند، یعنی ربوده شده و پس از آوردن آنها به کشور، زندانی گردیدند، مثل آنچه با شاهزاده سلطان بن ترکی در فوریه سال 2016 اتفاق افتاد یا با شاهزاده ترکی بن بندر آل سعود در سال 2015، شاهزاده سعود بن سیف النصر در سال 2014، شاهزاده خالد بن فرهان آل سعود در سال 2013 و غیره…

شبیه همین آدمربایی ها را حکومت فعلی تاجیکستان نیز مرتکب شده است. در سایت اخیراً راه‌ اندازی شدۀ «زندانیان«، فهرست افرادی که توسط آدمربایان حکومت فعلی تاجیکستان ربوده شده سپس یا کلاً سرنوشتشان در هاله‌ای از ابهام مانده و یا به کشور آورده و زندانی شده‌اند آمده، که به این ترتیب است:

1)  احسان آدینه‌یف؛

2) محمدروزی اسکندراف؛

3) مقصود ابراهیم اف؛

4) صاحب‌نظر عبد النظراف؛

5)عبدالرحیم واسع اف؛

6) عبدالشکور حکیم اف؛

7) شیرعلی جوره‌یف؛

8) عبد الباسط لطیف اف؛

9) عثمان عظیم اف.