محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در پیامی، با تبریک زادروز پیشوای اسماعیلیان جهان، شاه کریم آقاخان 4، خاطرنشان کرده است: «او توانست خود و اکثر پیروانش را همچون الگوی تسامح و تحمل گرايي مذهبی، فرهنگی و قومی، به جهانیان معرفی کند.»

متن این پیام به نقل از صفحۀ سخنگوی حزب نهضت اسلامی به شرح زیرین است:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

زادروز شاه زاده کریم آقاخان 4 را به همۀ اسماعیلی مذهبان عالم، بخصوص به هم‌وطنان عزیزمان شادباش می‌گویم.

شخصیت ایشان در نتیجۀ زحمت ها و تلاش های فردی، اینچنین، در پی عملکردهای پیروانش، سازمان ها و طرح های مربوط به او در سراسر عالم، امروز به یک شخصیت فرامذهبی تبدیل شده است. او نمونۀ یک چهرۀ موفق است که توانست فعالیت ها و اندیشه‌ هایش را بر مبنای ارزش های مذهبی راه‌اندازی کند، اما عالم را با نگاهی فراتر و وسیعتر از مذهب ببیند. او توانست خود و اکثر پیروانش را همچون الگوی تسامح و تحمل گرايي مذهبی، فرهنگی و قومی، به جهانیان معرفی کند. به خصوص، در شرایطی که بشریت دچار خشونت بیشتر در اساس ضدیت های قومی، مذهبی و سیاسی می‌گردد، فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و انسان دوستانۀ شاه زاده آقاخان 4 در تحکیم صلح، همدیگرفهمی و همزیستی بین ادیان، قوم ها و فرهنگ ها اهمیتی بیشتر کسب می‌کنند.

سهم ایشان در صلح تاجیکان، دستگیری مردم کشور ما در دشوارترین روزها تا امروز خیلی بزرگ است. ملاقات های پیوسته به راهبران و نمایندگان دو طرف نزاع در داخل و خارج کشور و توصیه‌ های مفید برای همدیگرفهمی بیشتر در پیدا شدن اعتماد، تأثیر کلان داشتند. بنده شرکت کنندۀ یکی از چنین ملاقات ها با رهبر فقید نهضت اسلامی، استاد سید عبدالله نوری، و شاهد اخلاص و صمیمیت بین این دو شخصیت بزرگ تاریخی بودم. محور فعالیت های فردی و تمام سازمان و طرح های مربوط به او در کشور ما – چه در گذشته و چه امروز – به رشد بشری و پیشگیری از نزاع روانه شده‌اند. این خود تطبیق عملی ارزش های والای دینی، بخصوص دین مبین اسلام می‌باشد که ایشان همیشه در سخنرانی هایشان این ارزش ها را الهامبخش اندیشه‌ها و عملهای خود دانسته‌اند.

با احترام،

محی‌الدین کبیری

  1. 12. 2017