محیی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در دیدار و گفتگو با مقامات لیتوانی، از موضع سازندۀ این کشور در خصوص پناهندگان تاجیک در این کشور قدردانی و آن را الگویی برای سایر کشورها دانسته است.

به گفتۀ «محمودجان فیض الرحمان اف»، سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، آقای کبیری و هیأتی از حزب نهضت اسلامی از جمله «محمدسعید رضایی»، عضو ریاست عالی و «محمدجان سفر زاده»، یاور رئیس حزب، در تاریخ 5 تا 7 دسامبر سال جاری (2017)، به شهر ویلنیوس، پایتخت لیتوانی سفر نمودند.

هدف سفر کبیری و هیأت همراه، بنا به گفتۀ سخنگوی حزب، شرکت در میز گردی با موضوع «مهاجرت غیرقانونی از آسیای مرکزی به اتحاد اروپا» – که از سوی دانشکدۀ روابط بین‌الملل و علوم سیاسی دانشگاه ویلنیوس و مرکز مطالعات شرق‌شناسی همین دانشگاه با همکاری «انجمن مهاجرین آسیای مرکزی» برگزار شده است – بوده.

در این میز گرد، نمایندگان مقامات رسمی لیتوانی، سفارتهای موجود در این کشور، کارشناسان، استادان و دانشجویان دانشگاه ویلنیوس و روزنامه‌نگاران شرکت نمودند. علاوه بر این، نمایندگان سازمانهای حقوق بشر بین‌المللی، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، شرکت داشتند.

رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این میز گرد در موضوع «پدیدۀ افراطی گری در میان مهاجرین: اسباب و راههای جلوگیری از آن» سخنرانی نموده، سپس به سؤالهای شرکت کنندگان میز گرد در موضوع مورد نظر و نیز مسایل مربوط به تاجیکستان و منطقه پاسخ گفته است.

به اذعان شرکت کنندگان و نیز مسئولین لیتوانی، این نشست، نخستین چاره اندیشی در موضوع مورد نظر در این کشور بوده است؛ زیرا، به گفتۀ آنان، روند مهاجرت در این کشور سابقه ای چندانی نداشته و به خصوص از منطقه آسیای مرکزی تعدادی خیلی اندک درخواست پناهندگی کرده بوده اند، اما، طی دو سال اخیر شمار درخواستکنندگان افزایش پیدا کرده، که باعث توجه مقامات این کشور نسبت این روند گشته.

کارشناسان در میز گرد، شمار مهاجرین تاجیک در لیتوانی را بالای صد نفر نشان داده، روند را رو به افزایش ارزیابی کردند. بر اساس گزارشهای کارشناسان، لیتوانی در حال حاضر، کشور چهارم از روی عدد پناهندگان تاجیک در اروپا محسوب می‌شود.

هیئت حزب نهضت اسلامی همچنین با مقامات رسمی لیتوانی ملاقات انجام دادند. در این دیدار ها، وضع سیاسی و حقوق بشر در تاجیکستان، عوامل موثر در رشد بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در منطقۀ آسیای مرکزی، وضع مهاجرین تاجیک در کشورهای اروپایی و مسائل دیگر، مورد بررسی قرار گرفتند. رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از موضع سازندۀ این کشور در خصوص پناهندگان تاجیک در این کشور قدردانی و آن را الگویی برای سایر کشورها دانسته است.

در حاشیۀ این سفر، محیی‌الدین کبیری با روزنامه‌نگاران لیتوانی و اینچنین تاجیکان مقیم این کشور ملاقاتهای عجداگانه ای انجام داده است.

Advertisements