امروز دادگاه عالی یونان درخواست حکومت تاجیکستان دربارۀ بازداشت و استرداد «میرزا رحیم کوز اف» (مشهور به شاه نعیم کریم)، عضو ریاست عالی و عضو شورای اجرائیۀ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را رد نموده، او را از حبس آزاد کرد.

مرافعه در بنای دادگاه عالی یونان با شرکت قاضی پرونده، هیئت مشاورۀ دادگاه عالی و نمایندۀ دادستان کل یونان، هیئت وکیلان جناب «کوز اف» و هیئت حزب نهضت اسلامی با راهبری رئیس حزب نهضت اسلامی محیی‌الدین کبیری، امروز در شهر آتن برگزار شد.

قاضی دادگاه عالی یونان با هیئت مشاوره ادله پیشنهادکردۀ حکومت تاجیکستان را بی‌اساس و سیاسی نامیده، ادلۀ پیشنهادنمودۀ وکیلان دفاع و شاهدان، از جمله، سخنرانی استاد محیی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی را قانع کننده دانست و حکم آزادی «کوز اف» را صادر نمود.

این مرافعهۀ اولین نسبت نمایندگان حزب نهضت اسلامی در اساس درخواست اینترپل می‌باشد که از طرف دادگاه رد شد. تا حال هیچ کشوری نمایندگان حزب نهضت اسلامی را با درخواست حکومت تاجیکستان و اینترپل استرداد نکرده‌اند. اگرچه قبلاً نمایندگان مقامات تاجیکستان شایعه ای را دربارۀ بازداشت و استرداد 6 عضو حزب از اروپا اعلان کردند که واقعیت ندارد.

حزب نهضت اسلامی از همه فعالان داخلی و بین‌المللی و سازمانهای دفاع از حقوق انسان که در آزاد شدن «شاه نعیم کریم» همکاری کردند و سهم گذاشتند، تشکر می‌کند.

محمود جان فیض الرحمان اف

سخنگوی حزب نهضت اسلامی

  1. 11. 2017