سیدیونس استروشنی

هر حزب و گروه و دولتی اگر این دو ویژگی (مطلق انگاری و سطحی نگری در تفکر و برخورد خشن با دیگران) را داشته باشد، او داعشی خواهد بود، چه خود را اسلامی بخواند و چه سکولار…

* * *

آنچه بیشتر داعشی ها را در جهان بدنام و منفور کرده است، نه ظاهر آنهاست و نه قطعاً دینی که مدعی پیروی از آنند، بلکه در درجۀ اول، این طرز تفکر آنها، و ثانیاً، رفتار و تعاملشان با دیگران است.

از این نظر، هر فرد یا افرادی که دارای تفکری شبیه تفکر داعشی بوده و رفتارشان با دیگران، مانند رفتار داعشی ها بوده باشد، می‌توان آنها را داعشی نامید. و به سخن دیگر، چه بسا فرد یا افرادی، در ظاهر هیچ شباهتی با یک داعشی نداشته باشند – یعنی نه ریشی به مانند ریش داعشی ها داشته و نه لباسی شبیه لباسهای آنها بر تن کرده، بلکه صورت خود را تراشیده و کوت و شلوار مرتب بر تن پوشیده و کروات زده و خود را سکولار هم اعلام کرده باشند – ولی در عین حال، تفکر داعشی در سر داشته و رفتارشان با دیگران، درست مثل رفتار و برخورد داعشی ها بوده باشد.

حال، باید دید، «طرز تفکر داعشی» چه طرز تفکری است، و «رفتارش با دیگران» چگونه است، تا در پرتو این آگاهی، ببینیم چه فرد یا افرادی در تاجیکستان داعشی محسوب می‌شوند؟

***

تفکر داعشی، دو ویژگی برجسته دارد: یکی «مطلق انگاری»، و دیگر «سطحی نگری». «مطلق انگاری» یعنی اینکه خود را حق مطلق و غیر خود را باطل محض بدانی. و «سطحی نگری» بدین معناست که از عمیق ترین مطالب (مثلاً از معارف اسلامی و یا مسئلۀ خودشناسی)، تو فقط به ظاهرش اکتفا کنی و توجهی به عمق آن نداشته باشی.

و اما رفتار داعشی چنان است که هر که مثل تو نیندیشد و مثل تو فکر نکند، و خلاصه مثل تو نباشد، او را باید از صفحۀ روزگار محو و نابود بکنی.

***

خوب، حالا در تاجیکستان امروز، چه فرد یا افرادی در فکر و اندیشه «مطلق انگار» و «سطحی نگر»، و در رفتار با دگراندیشان و منتقدان، مثل داعشی هاست که هم و غمی جز پاکسازی جامعه از وجود منتقدان ندارد؟

آیا جز دولتمردان فعلی؟

چه کسی در تاجیکستان فکر می‌کند وی حق مطلق است؟

آیا جز حکومتمداران کنونی؟

چه کسی در تاجیکستان هر فرد یا افرادی را که مثل او نیندیشد و مثل او در سیاست موضع نداشته باشد، «وطن‌فروش»، «خائن» و«دشمن ملت» می‌شمارد؟

آیا جز حکومت فعلی؟

چه کسی در تاجیکستان، از خودشناسی و خویشتن‌شناسی و حفظ و احیای هویت ملی، فقط به ظاهر آن اکتفا کرده و کارش تنها تنظیم و ترتیب لباس و پوشش و این جور چیزها گردیده و اما به عمق مسئله یعنی مغز خودشناسی که مربوط به ذهن یک تاجیک است، هیچ توجهی ندارد؟

آیا جز دولتمردان فعلی؟

و در ناحیۀ رفتار نیز، چه کسی در تاجیکستان تحمل کوچکترین انتقاد و اعتراضی به سیاستهای حاکم و حکومت را ندارد؟

آیا جز حکومتداران و شخص حاکم؟

چه کسی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را یا به خود وابسته و یا فعالیت آنها را متوقف و در نتیجه آنها را وادار به ترک میهن نموده است؟

آیا جز مقامات کنونی تاجیک؟

کار تا بدانجا رسیده که این حکومت حتی تحمل یکی دو روزنامه‌نگار در داخل را که گه گاهی در شبکه‌های اجتماعی مطلب می‌نویسند را ندارد و «مقتضای طبیعت آنها را» ناآرام کردن جامعه توصیف می‌کند.

چه کسی در تاجیکستان در پی پاکسازی جامعه از وجود هر منتقد و مخالفی است؟

آیا جز حکومت کنونی؟

نهضت اسلامی را که به بهانه‌های پوچ و واهی فعالیتش را متوقف کردند، حالا به سراغ احزاب دیگر رفته و با فشار بر رهبرانش، قصد تعرض به آنها را نیز در سر می‌پرورانند.

پس، این حکومت آیا تفاوتی با داعش دارد؟

بلی، تفاوت این حکومت با داعش فقط در ظاهر است؛ این یکی اگر ریش و فش داشته و ادعای اسلامی بودن را کند (که اسلام از او بیزار است!)، آن دیگری اما کوت و شلوار و کروات دارد و ادعای سکولار بودن را می‌کند که به نظرم، سکولارهای واقعی از اینها بیزارند.

پس، نمایندۀ داعش در تاجیکستان جز حاکم و حکومتمداران کنونی نیستند.

اساساً، نه تنها اینها، بلکه هر حزب و گروه و دولتی اگر این دو ویژگی (مطلق انگاری و سطحی نگری در تفکر و برخورد خشن با دیگران) را داشته باشد، او داعشی خواهد بود، چه خود را اسلامی بخواند و چه سکولار.