به گزارش پایگاه اینترنتی رادیو آزادی، نزدیکان ایشان سید قیام‌الدین غازی گفته‌اند، او دو روز پیش در فرودگاه شهر سن پترزبورگ روسیه ناپدید شد و از سرنوشتش نگرانند. «رجب گل مسلمان اوا»، همسر سید قیام‌الدین غازی، در 22 نوامبر در گفتگو با این رادیو گفته است، برای آخرین بار، شب دوشنبۀ گذشته با او تماس داشتند و او در یک تماس تلفنی کوتاه با پسرش برکت‌الله، گفته است: «مرا به تاجیکستان خواهند برد».

دیشب، پایگاه اینترنتی «پیام» در گزارشی، از بازداشت ایشان سید قیام‌الدین غازی در فرودگاه سن پترزبورگ روسیه هنگام بازگشت از استانبول ترکیه و استردادش به تاجیکستان خبر داد. اما، بنا بر گزارش رادیو آزادی، مقامات تاجیکستان تا کنون در این موضوع چیزی نگفته‌اند و این خبر را تأیید و یا رد نکرده‌اند.

«رجب گل مسلمان اوا»، همسر ایشان سید قیام‌الدین غازی، در گفتگو با رادیو آزادی گفته است، شوهرش برای آخرین بار شب 20 به 21 نوامبر تخمیناً ساعتهای 12 شب به وقت سن پترزبورگ، از فرودگاه به پسرش برکت‌الله که در روسیه زندگی می‌کند، زنگ زده و گفته است: «مرا به تاجیکستان خواهند برد».

پس از این گفتگوی کوتاه پدر و پسر، نزدیکان ایشان خود را به خجند رساندند، تا از او استقبال کنند. به گفته آنها، تمام مسافران بیرون شدند، ولی از ایشان سید قیام‌الدین غازی خبری نبود.

همسر ایشان افزوده: «فرزندانم روز 21 نوامبر به استقبالش به فرودگاه خجند رفتند، اما از او هیچ خبری نشد. از آن زمان تا کنون، درباره محل اقامت او هیچ خبری نداریم».

بر پایۀ این گزارش، فرزندان ایشان سپس مطلع شدند که وضع سلامت ایشان سید قیام‌الدین غازی در هواپیما وخیم شده، او را از فرودگاه توسط آبولانس به نزد پزشک برده‌اند.

به گفتۀ «رجب گل مسلمان اوا»، شوهرش در شهر سن پترزبورگ همراه با فرزندان بوفه داشت و در آنجا کار می‌کرد. او افزوده: «برای آخرین بار، یک سال و نیم پیش، او در تاجیکستان بود و بعد از این در روسیه کار می‌کرد. دو روز پیش از عید رمضان اخیر، فشار خون ایشان بالا رفته، افتادند، پای ایشان شکست، 40 روز در روسیه درمان گرفتند، اما فایده ای نداشت و بالآخره مجبور شدند، برای درمان به ایران بروند. از ماه سپتامبر تا نوامبر در ایران درمان گرفتند و از آنجا دوباره به روسیه برگشتند».

همسر ایشان سید قیام‌الدین غازی، که از احتمال بازداشت شدن همسرش نگران است، گفته است، هیچ دلیلی ندارد که شوهرش در تعقیب باشد. وی گفته است: «هیچ جنایتی مرتکب نشده بود و مورد شبهه قرار نداشت. هیچ گاه نیز به منزل ما هیچ نمایندۀ مقامات سر نزده است».

«رجب گل مسلمان اوا» گفته است، حالا او و فرزندانش تنها یک خواهش دارند که در کجا بودن شوهرش و در کدام وضع بودن او را بفهمند. «رجب گل مسلمان اوا» به سؤال رادیو آزادی درباره هدف سفر شوهرش به ایران، گفت: «تنها برای درمان خود و فرزندش رفته بود و اصلاً آنجا اقامت دائمی نداشت».

گفتنی است، ایشان سید قیام‌الدین غازی از روحانیان شناخته تاجیک، سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، به افغانستان مهاجرت کرده، عضو هیئت اتحادیه نیروهای مخالفین تاجیک بود. با امضای سازشنامه صلح، ایشان سید قیام‌الدین غازی به وطن برگشته، عضو زیرکمیسیون حقوقی کمیسیون آشتی ملی بود. تا قطع فعالیت کمیسیون آشتی ملی، در این وظیفه کار کرد و برای خدمتش در اجرای مفاد سازشنامه صلح، از حکومت تاجیکستان با مدال «شرف» قدردانی شده است.