خبرگزاری دولتی «خاور» تنها در بخش تاجیکی سامانه‌اش در اینترنت، با نشر 165 مطلب درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دو سال و چار ماه اخیر، پیش‌صف شرکت کنندگان «آزمون معرفی نهضت اسلامی در تاجیکستان» بوده و مقام اول را در این آزمون صاحب شده است.

به گزارش سایت «پیام»، خبرگزاری دولتی «خاور» در این مسابقه که همزمان با قطع فعالیت رسمی نهضت اسلامی در داخل تاجیکستان شروع شده است، در بین رسانه‌های رسمی و غیررسمی وابسته به حکومت تاجیکستان – که توسط کمیته دولتی امنیت ملی راه اندازی شده است – با انتشار مطلبی به یاد ماندنی در تاریخ 3 ژوئیه سال 2015 وارد این سبقت شده، آخرین مطلبش را 17 نوامبر سال 2017 نشر کرده است.

در این آزمون، نشریه رسمی «جمهوریت» نیز شرکت کرده، فعلاً در مقام دوم قرار دارد. البته این نشریه مشهور کشور سال 2008 با انتشار چند مطلب وارد سبقت شده است. «جمهوریت» تا اواخر سال 2014، حدود 60 مطلب، ولی از آغاز سال 2015 تا 17 نوامبر سال 2017، 140 مطلب دیگر درباره نهضت اسلامی تهیه، تألیف و بازنشر کرده است.

روزنامه رسمی پارلمان تاجیکستان «صدای مردم» نیز در این میان، خیلی زحمت کشیده، خود را در مقام سوم قرار داده است. نمایندگان پارلمان کشور که بیشتر نه انتخاب، بلکه تعیین شده‌اند، در چهار سال گذشته، مجموعاً 101 مطلب در سامانه‌اشان درباره نهضت اسلامی نشر کرده‌اند.

«صدای مردم» که تمام سال، بیشتر اوقاتش را برای اصلاح و ویراستاری لائحه‌های نو و کهنه در پارلمان صرف می‌کند، در آزمون «معرفی نهضت اسلامی» از ژانویه سال 2013 وارد شده بود و تا سپتامبر سال 2015، حدود 20 مطلب، و در دو سال و چند ماه اخیر، برای احراز مقام اول در این آزمون سیاسی، تمام تلاشش را به خرج داده، بیش از 80 مقاله و گزارش تهیه، تألیف و یا بازنشر نموده است.

روزنامه رسمی «ختلان» (متعلق به استان ختلان) که آن هم وابسته حکومت تاجیکستان است، ظاهرا خبر اعلان این آزمون یک کمی دیرتر به گوشش رسیده و از اینرو در این دو سال و چند ماه اخیر، فقط 46 مطلب تهیه نموده و یا از رسانه های دیگر بازنشر کرده است.

اما در این میان، سامانه رسمی ولایت سغد (Sugd.tj) انصافا خیلی سعی کرده تا نهضت اسلامی در شمال کشور معرفی نشود، ولی با این همه، برای فرار از فشارهای مقامات قدرتی، به خصوص کمیته دولتی امنیت ملی، از 28 آگوست سال 2015 تا به امروز فقط به بازنشر 7 گزارش و مطلب درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اکتفا کرده است.

از میان هفته‌نامه‌های مستقل، ولی واقعاً وابسته به کمیته دولتی امنیت ملی – که زیر چتر مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان نشر می‌شوند – هفته‌نامه و سامانه الکترونی «فرژ» پرچمبردار این سبقت بوده است و تا کنون با انتشار بیش از 45 گزارش و مقاله، مقام اول را در میان نشریه های به اصطلاح مستقل اشغال می‌کند.

«فرژ» که در آغاز فعالیتش یکی از جهت های اساسی فعالیت خود را «درمان بیماری های درونی جامعه» عنوان کرده بود، اما طی سه چار سال اخیر رسالتش را به کلی تغییر داده و مرتب علیه نهضت اسلامی تهمت می بافد و نمونۀ اخیرش، مقاله ای است که به دروغ از نام مورخ «عزت‌الله سعدالله اف» نشر کرد که با واکنش بسیار تند «سعدالله اف» مواجه شد.

هفته‌نامه «تاجیکستان» شریف همدمپور، رفیق شفیق «سید مؤمن یتیم اف»، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی نیز، علاوه بر اجرای وظیفه‌ اصلی اش – که نشر مطالب ضد اسلامی است – در این سبقت فعالانه شرکت کرده، از 8 آوریل سال 2016 تا کنون، بیش از 28 مطلب تهیه، تألیف و یا بازنشر کرده است.

در «آزمون معرفی نهضت اسلامی» که به احتمال بسیار زیاد، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی آن را به راه انداخته است، خبرگزاری «هم‌صنف» – که با دروغ‌پراکنی های خود شهرت یافته است – در بخش تاجیکی‌اش از آغاز سال 2016 تا سه چهار ماه اخیر، به خاطر جلب توجه، خود را دلسوز نهضت اسلامی نشان می‌داد، اما چون وقتی پرده از صورتش برداشته شد، چهرۀ واقعی اش را به نمایش گذاشت و در حال حاضر نه تنها به «معرفی» نهضت اسلامی، بلکه تمام مخالفین و فعالان جامعه شهروندی را هدف حملات خود قرار داده است. این سامانۀ دروغ‌پراکن نیز در این سبقت شرکت کرده، تا کنون 29 مطلب درباره نهضت اسلامی نشر کرده است.

خلاصه، حکومت تاجیکستان همه‌روزه از طریق رسانه های الکترونی، رادیو و تلویزیونهای دولتی و حتی از منابر رسمی و غیررسمی، چه در داخل و چه در خارج کشور، ناخودآگاه به تبلیغ نهضت اسلامی می‌پردارد. و به نظر می‌رسد، بعد از مرگ «اسلام کریم اف»، رئیس جمهور فقید ازبکستان، دیگر کسی را سراغ ندارد که از او دشمن تراشیده، تمام ناکامی و ناموفقیت های خود را بر سر او بار کند به جز نهضت اسلامی.

جالب اینجاست که زمانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور فعالیت می‌کرد، حکومت و تمام نهادهای وابسته به وی، پیوسته تلاش می‌کردند نام این حزب در جامعه کمرنگ بشود، تا بتوانند ادعا کنند که نهضت اسلامی در جامعه پایگاهی اجتماعی ندارد. اما با گذشت بیش از دو سال از منع فعالیت این حزب در داخل تاجیکستان، رسالت معرفی حزب را ناخودآگاه خود مقامات از طریق رسانه هایشان انجام می دهند.

رژیم امامعلی رحمان دانسته و یا ندانسته برای آینده درخشان نهضت اسلامی خدمت کرده ایستاده است و به این وسیله نهضت اسلامی را در بطن جامعه حفظ می‌کند و نام آن را نه تنها در رسانه‌های رسمی و قسماً وابسته حکومت، بلکه در ذهن تمام مردم تاجیکستان زنده نگه می‌دارد. از این همه تبلیغات و تشفیقات بر می‌آید که حکومت تاجیکستان بدون نهضت اسلامی و ذکر نام آن، یک روزی هم زندگی و پایدار بودن خود را در جامعه تصور کرده نمی‌تواند.