ایشان «نور الدین جان تورجان زاده»، روحانی نامدار تاجیک، در سخنرانی پیش از نماز جمعه خود در ماه محرم سال 2010، دربارۀ سرانجام بدبختانه قاتلان امام حسین علیه السلام و یارانش صحبت کرده، که در ذیل می‌آید: