ظاهراً، در تاجیکستان یکی از نهادهای قدرتی به شدت در پی شوراندن مردم علیه حکومت کنونی است. فعلاً نمی‌توان به صورت مشخص گفت این نهاد کدام نهاد است، شاید با گذشت ایام معلوم شود. تصرفات جنون‌آمیز این نهاد قدرتی در برخورد با شهروندان، تفسیری جز این ندارد.

رفتار کارمندان پلیس در خجند که یک شهروند عادی را وادار بر برداشتن ستر از سرش می‌کنند، آن هم در منزلش و نه در محل کار، آیا تفسیری جز این دارد که بگوییم، اینها در پی شوراندن مردم هستند؟ وگرنه، این چه معنا دارد که تو به منزل یک شهروند – که حریم خصوصی وی به شمار می‌رود – بیایی و از او بخواهی که دیگر ستر بر سر نگیرد؟! تازه، تهدیدش هم بکنی که اگر این کار را نکرد، روانه زندان خواهد شد.

به گزارش سایت «اخبار» به نقل از «آسیا پلوس» «نرگس قربان ‌اوا»، ساکن محله 20 شهر خجند می‌گوید، کارمندان پلیس دو دفعه به خانه‌اش آمده، طلب کرده‌اند که حجابش را بردارد. بعد از شنیدن جواب رد، کارمندان پلیس او را دشنام داده، به بخش برده‌اند.»

گزارش می‌افزاید، «نرگس قربان ‌اوا» به «آسیا پلوس» گفته است: «صبح امروز دو کارمند پلیس بدون آگهی به خانۀ من زده درآمدند که یکی از آنها ناظر منطقه ای بوده، باری از من طلب کرده بود که حجابم را بردارم. من آن وقت پاسخ داده بودم که در قانون‌‌گذاری این مقررات وجود ندارد و من هیچ گاه حجابم را برنمی دارم، چونکه این تصمیم من و فرموده الله است. آن زمان او رفت، ولی امروز باز یک کارمند ناشناس پلیس آمده، به دشنام من پرداختند و مجبور کردند که همراه با پسرم به بخش پلیس برویم. همچنین تهدید کردند که زندانی می‌کنند.»

بر پایه این گزارش، «نرگس قربان ‌اوا» قبلاً در دانشگاه دولتی خجند استاد زبان انگلیسی بود، ولی 4 سال پیش وقتی پوشیدن حجاب را اختیار کرد، مجبور شد، کار را متوقف کرده خانه‌نشین شود. او بعد بازداشتش به سبب پوشیدن حجاب، به تلفن باوری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و تلفن باوری ریاست کارهای داخلی ولایت سغد زنگ زده، از این قانون‌شکنی خبر داده است. بعد از رسانه‌ای شدن خبر بازداشت او، یک سرهنگ از ریاست ولایتی همراه 4 نفر دیگر برای بررسی قضیه او آمده‌اند.»

بانو «قربان ‌اوا» در گفتگو با «آسیا پلوس» در این خصوص گفته است: «از من درخواست کردند که درباره حادثه رخداده عریضه نویسم و همان سرهنگ گفت که به آن رسیدگی می‌کند. همراه او سه نفر با لباس شخصی – دو زن و یک مرد از حکومت محلی آمده بودند. بعد از نوشتن عریضه، مرا در مورد حالتهای حادثه بازپرسی کرده، به خانه‌ام جواب دادند».

این هم که گفتیم، اینگونه رفتارها رفتارهای انفرادی نیستند، بلکه سازمان‌دهی شده هستند، دلیلش پاسخ کتبی دادستان ناحیه «غفور اف» در موردی شبیه مورد «قربان اوا» است که گفته است، این کارها قانونی هستند. به گزارش پایگاه اینترنتی «رادیو آزادی»، «پیراحمد ر. ق. دادستان ناحیه «باباجان غفور اف» در پاسخی کتبی به «محبت دولت اوا» گفت: «از ماه مارس سال 2015 کمیسیون دائم عملکننده عائد به کارهای فهمانده دهی وابسته به وضع سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، معاشرت، رعایه مراسم ملی لباس‌پوشی، سیمای ظاهری و رفتار شهروندان تشکیل شده است. از این رو، از جانب کارمندان مقامات حکومت ناحیه «باباجان غفور اف» و بخش کارهای داخلی به سوءاستفاده از وکالتهای منصبی، راه داده نشده است. در کردار آنها عملهای ضدحقوقی جای ندارد».