سخنرانی محمد سعید رضائی، عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نشست «سازمان امنیت و همکاری اروپا» در ورشو

محمدسعید رضائی، عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در سخنانی در نشست «سازمان امنیت و همکاری اروپا» در ورشو لهستان، با اشاره‌ به اینکه «حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یک حزب دینی بوده و خود را پایبند به ارزشهای والای اسلامی می‌داند و به آن افتخار می‌کند» بیان داشت: «حزب ما معتقد است بهترین نظام در تاجیکستان در شرایط کنونی، نظام دموکراتیک و دنیوی و حقوق بنیاد است؛ همان که در قانون اساسی به آن تأکید شده، ولی حکومت تاجیکستان در عمل به آن پایبند نیست. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در اساسنامه خود، به صراحت اعلام کرده است که به قانون اساسی کشور پایبند است. و در دوره فعالیت 25 ساله خود بعد از استقلال کشور، و به شهادت کارشناسان داخلی و خارجی، این حزب در عمل نیز ثابت نموده است که یکی از دموکراتیکترین حزب فعال در تاجیکستان به شمار می‌رود و به حقوق و ارزشهای همه شهروندان، صرف نظر از گرایشهای عقیدتی و دینی آنها، احترام قائل است».

وی افزود: «حزب نهضت اسلامی شدیداً با هر نوع محدودیت در آزادی شهروندان مخالف است؛ چه محدودیتهای دینی باشد و چه محدودیتهای غیردینی. ما معتقدیم که در تاجیکستان همه باید آزاد باشند، چه دینداران و چه بی‌دینها. و قانون باید از آزادیهای همه شهروندان حمایت نماید».

مشروح سخنان محمدسعید رضائی به شرح زیرین است:

محترم رئیس

خانم ها و آغایان

با سلام

همه انسانهای دنیا، قطع نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب، آزادی را یک ارزش می‌دانند. ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی، تنها در پرتو آن امکان‌پذیر است. و در مقابل آن، محدودیت، منفورترین چیز نزد بشر به شمار می‌رود. این آن معنا را می‌دهد که انسانها در اندیشه و عقیده، در گرایش و مذهب، باید آزاد باشند، و کسی حق ندارد، در این مسئله‌ها، برای آنها محدودیت ایجاد کند.

تجربه بشری در طول تاریخ نشان داده است که بیشتر خشونتها، تندرویها و افراطگرایها، از محدود کردن انسانها در آزادی هایشان ریشه می‌گیرد. خلیفه دوم مسلمانها، حضرت عمر ابن خطاب (ر) سخن مشهوری در این زمینه دارد که می‌فرماید:

«چه کسی به شما این حق را داده است، تا مردمی را که مادرانشان آنها را آزاد تولد کرده‌اند، از آزادی هایشان محروم نمایید؟!»

تنها در یک صورت می‌تواند آزادیهای ما انسانها محدود شود. و آن اینکه ما خودمان باید محدودش نماییم. و آن، جایی است که آزادی من مانع آزادی دیگران گردد. تنها در همین حالت است که من به خاطر رعایت آزادیهای دیگران و احترام به آنها، آزادی هایم را محدود می‌سازم. و این را در دین ما ایثار می‌گویند که در تاریخ نامهای ایثارگران با خطهای زرین نوشته شده است.

مسئله‌ای که می‌خواهم در این چند دقیقه برای عزیزان محترم بگویم این است که: در شرایط امروز، در کشور ما تاجیکستان، شهروندان از بیشتر آزادی های خود محرومند: از بیان عقیده، از عضویت در این یا آن حزب سیاسی، حتی از آزادی در اختیار همسر، نامگذاری فرزند، برگزاری جشن و مراسم. امروز حکومت تاجیکستان حتی نوع لباس و پوشش شهروندان را تعیین می‌کند که چه بپوشند و چه نپوشند! و یکی از بدترین شکلهای ایجاد محدودیت از طرف حکومت تاجیکستان، این محدودیت در آزادی های دینی است.

امروز حکومت نمی‌گذارد حتی بانوان تاجیک ستر بر سر بگیرند، در حالی که کسی آنها را بر این کار مجبور نکرده است. در یکی دو ماه اخیر، حتی کار به جایی رسیده است که حکومت، گروههای مخصوصی را به عنوان «گروههای تفتیش عقاید» تأسیس نموده است، تا در خیابانها، مراکز علمی و مراکز جمعیتی، به «تفتیش» سر و لباس و طرز پوشش شهروندان بپردازند و هر کسی را که طبق معیارهای حکومتگذاشته، سر و لباس نداشته باشند، آنها را مجبور به تغییر پوشش و لباس نماید.

ما، به عنوان اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در چند بیانیه، این هشدار را به حکومت تاجیکستان دادیم که این کارهای شما منجر به رادیکل شدن جامعه و روی به افراط و تندروی آوردن جوانان دیندار خواهد شد. در بیانیه‌های خود به تکرار به آنها می‌رسانیدیم که اینگونه عملکردهای شماست که از جوانان «داعشی» ببار می آورد.

ما معتقد هستیم که باید شهروندان را در گرایشهای فکری اشان آزاد گذاشت و نباید محدودیتی برای آنها قرار داد.

ما پیش از این، بارها به این نکته تأکید کرده‌ایم که حکومت ما باید به قانون اساسی کشور که دولت تاجیکستان را یک دولت دنیوی می‌داند، پایبند باشد. اما عملکرد و سیاستهای حکومت، بر خلاف قانون اساسی است. زیرا، از نظر ما، دنیویت این است که یک ایدیولوژی خاص در کشور حاکم نباشد و حکومت یک روش خاصی را بر شهروندان تحمیل نکند. این است معنای دنیویت. اما حکومت تاجیکستان، با وجود آنکه خودش را دنیوی می‌حسابد، ولی در عمل، در حال تحمیل روشهای خاص که مورد پسند مقامات است، بر شهروندان تاجیکستان است که این نقض صریح قانون اساسی می‌باشد.

خانم ها و آقایان!

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یک دینی می‌باشد، و با این که خود را پایبند به ارزشهای والای اسلامی می‌داند و به آن افتخار می‌کند، به ارزشهای انسانی احترام می‌گذارد. و معتقد است که بهترین نظام در تاجیکستان در شرایط کنونی، نظام دموکراتیک و دنیوی و حقوق بنیاد است؛ همان که در قانون اساسی به آن تأکید شده، ولی حکومت تاجیکستان در عمل به آن پایبند نیست. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در اساسنامه خود، به صراحت اعلام کرده است که به قانون اساسی کشور پایبند است. و در دوره فعالیت 25 ساله خود بعد از استقلال کشور، و به شهادت کارشناسان داخلی و خارجی، این حزب در عمل نیز ثابت نموده است که یکی از دموکراتیکترین حزب فعال در تاجیکستان به شمار می‌رود و به حقوق و ارزشهای همه شهروندان، صرف نظر از گرایشهای عقیدتی و دینی آنها، احترام قائل است.

حزب نهضت اسلامی شدیداً با هر نوع محدودیت در آزادی شهروندان مخالف است؛ چه محدودیتهای دینی باشد و چه محدودیتهای غیردینی. ما معتقدیم که در تاجیکستان، همه باید آزاد باشند، چه دینداران و چه بی‌دینها، و قانون باید از آزادی های همه شهروندان حمایت نماید.

این را باید به صراحت اعلام کنیم که از پشتیبانی مردمی برخردار بودن حزب نهضت اسلامی و نیز بعد از پیروز‌یهای او در چند انتخابات، مخصوصاً در انتخابات پارلمانی سال 2010، متأسفانه حکومت تاجیکستان سیاستی را در برابر حزب نهضت پیش گرفت که بر اساس آن، باید این حزب از صفحه سیاسی تاجیکستان حذف شود. سند های افشاشده در این باره، دلیل روشن این مدعاست.

همین بود مسئله سبب گردید، به بهانه‌های بی‌اساس و بی‌پایه، در ابتدا فعالیت حزب ما را منع کردند، سپس طبق یک طرح برنامه‌‌ریزی شده، رهبران بلندپایه حزب را به زندان انداختند و حزب نهضت اسلامی را یک حزب تروریستی اعلان کردند، در حالی که حکومت هنوز با گذشت بیش از 2 سال، حتی یک دلیل ملموس برای این اتهام بی‌اساس برپا نداشته است.

حاضرین محترم!

با توجه به مسئله‌های ذکرشده، ما از جامعه جهانی و سازمانهای دفاع حقوق بشر و به خصوص سازمان امنیت و همکاری اروپا، تقاضا می‌کنیم، تا بر حکومت تاجیکستان فشار آورند، تا:

1) همه محدودیتها در آزادی های شهروندان، برداشته شود؛

2) همه زندانیان سیاسی از زندانها آزاد شوند، و یا حداقل از نو یک دادگاه عادلانه با نظارت ناظران بین‌المللی و کشورهای ناظر صلح تاجیکان برگزار گردد که آیا اتهام های واردکردۀ حکومت اساس دارند یا ندارند؟

3) همه محدودیتها از بالای حزبهای سیاسی به خصوص نهضت اسلامی برداشته شده و بگذارند این حزب در چارچوب قانون اساسی تاجیکستان به فعالیتهای خود در داخل کشور ادامه‌ بدهد؛

4) همه محدودیتها از بالای مطبوعات و رسانه ها برداشته شود.

ما معتقد هستیم که تنها در صورت اعطای آزادی ها برای شهروندان تاجیکستان، از جمله آزادی در انجام مراسم دینی، ثبات و امنیت فراگیر در تاجیکستان حکمفرما خواهد شد و پیشرفت تاجیکستان را در همه زمینه‌ها تضمین خواهد کرد. در غیر این صورت، خطر رادیکلی شدن جامعه و به خصوص جوانان دیندار، کشور ما را تهدید می‌کند. باید پیش از وقوع حادثه، علت آن را از بین برد. و علت آن، از نظر ما، ایجاد محدودیت در این زمینه هاست.

سلامت باشید

تشکر از توجتان

محمدسعید رضائی

عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان

14/09/2017

ورشو، لهستان