چنانکه توقع می‌رفت، سفارت سعودی در تاجیکستان، اظهارات جناب «عبدالعزیز بن محمد البادی»، سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان مبنی بر اینکه کشورش توانسته ایران را از تاجیکستان براند را تکذیب کرد. انتظاری جز این نبود؛ زیرا آبروریزی بود.

اما با این تکذیب – که سایت «اخبار» (میرزای سلیمپور) تکذیب سفارت سعودی را منتشر کرده است – این سفارت یک بار دیگر خبرگزاریها و روزنامه‌های کشورش را که تا این زمان «معتبر» شمرده می‌شدند، بی‌اعتبار و بی‌اساس و بی‌مایه خواند. اینکه این بنگاههای خبرپراکن، بی‌مایه بودند و هستند، در اینها تردیدی نبود، اما بی‌مایه دانستن آنها از سوی سفارت سعودی، باری دیگر تأییدی بر این حقیقت است.

حال، ما (سایت کیمیای سعادت) این خبر را از دو پایگاه خبری: یکی از «اخبار المملکه» (که بر خلاف پندارها، یک پایگاه کاملاً رسمی در این کشور محسوب می‌شود) و نیز از پایگاه خبری «الحزم» که در پیشانی‌اش نوشته شده: «با مجوّز وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی سعودی فعالیت می‌کند»، نقل کرده بودیم.

اما به غیر این دو پایگاه خبری، اظهارات جناب سفیر، برای نخستین بار، در تاریخ 6 سپتامبر در روزنامه «ریاض» نشر شده بود. بسیاری از خبرگزاریها، از جمله خبرگزاری مصری Egyptlivenews  به نقل از همین روزنامه این خبر را نشر کرده بودند.

ما از روزنامه «ریاض» نقل نکردیم؛ زیرا در تاریخ 8 سپتامبر (یعنی دو روز پس از نشر آن) این خبر را از پایگاه اینترنتی این روزنامه برداشته بودند. خوشبختانه همۀ خبرگزاریها که به نقل از این روزنامه اظهارات سفیر را نشر کرده بودند، در ذیل خبر، تصویری از صفحه روزنامه «ریاض» را گذاشته بودند که در پایان می‌گذاریم.

در پایان، می‌خواهیم یک توصیه برای جناب سفیر و همچنین کارمندان سفارت سعودی در تاجیکستان بکنیم. شما، پیش از هر اظهاراتی، اول اندکی بیندیشید که چه می‌گویید، سپس اظهار بدارید، وگرنه، با تکذیب و اینکه فلان سایت یا روزنامه «اساسی» ندارد، پیش از همه، آبروی خودتان را برده‌اید.

* * *

اظهار نظر «میرزای سلیمپور»، مدیر سایت «اخبار»:

فکر می‌کنم، سفیر سعودی ظاهراً در محافل خصوصی، از نتیجه کار خودش چنین توصیفها کرده است، و بعد، کسی این صحبتها را رسانه‌ای کرده است. چون هر دو دفعه این حرفها، زمانی به مطبوعات راه یافتند که سفیر «البادی» در عربستان سعودی بود. اینکه خارج از همه گونه عرف دیپلماتیک اند این حرفها، موضوعی دیگر است. و اما به خاطر منافع موقت و کوتاه‌مدت از تقویت روابط با سعودی، زیر پا کردن آینده مناسبتهای دوشنبه با تهران، البته، کاری چندان حسابشده و دوربینانه به نظر نمی‌آید. مطمئنم که این هوای روابط تاجیکستان و ایران، مدت زیادی در این یخبندان نمی‌ماند. همچنانکه گمان است که این هوای فعلاً گرم مناسبتهای دوشنبه با سعودی، زیاد طول بکشد. آب و هوای سیاسی خیلی زود می‌تواند تغییر بکند، به خصوص در کشورهایی چون تاجیکستان که در جستجوی یک قطب و قبله ثابت تا حال به این طرف و آن طرف دوران می‌خورد؛ بی‌خبر از آنکه می‌تواند در این پیچ و تابها پیش‌پا هم بخورد.