در دیدار سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی با وزیر امور اسلامی، دعوت و راهنمایی عربستان سعودی، بر همکاری طرفین در «ترغیب اسلام معتدل» و مقابله با «تروریسم» تأکید شد.

به گزارش سایت سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی، «ضراب‌الدین قاسمی» سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در شاهیگری عربستان سعودی، با «شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ» وزیر امور اسلامی، دعوت و راهنمایی این کشور ملاقات نمود.

بر اساس این گزارش، «در این دیدار، مسائل وابسته به همکاری دو کشور دوست، درباره رابطه‌های دینی، ترغیب اسلام معتدل، جلوگیری از انتشار عقیده‌های افراطی و مقابله با فعالیتهای تروریستی بررسی شد».

گزارش می‌افزاید: «هر دو جانب، آمادگی استوار و علاقه مندی خود را راجع به تحکیم و گسترش همکاری در همه حوزه های مطلوب تأکید داشتند».

گفتنی است، عربستان سعودی در چند سال اخیر روند توسعه مناسبات با تاجیکستان را آغاز کرده است. نیاز مالی تاجیکستان، مهمترین عاملی است که دوشنبه را به سمت گسترش روابط با سعودیها کشانده.