سفیر عربستان در تاجیکستان گفت: «خوشحالیم که بگوئیم که ما در سفارت سعودی با همکاری نزدیک با دوستانمان در دولت تاجیک، توانستیم ایران و نمایندگان آنها را از این کشور فارسی زبان بیرون کنیم، بنابراین اکنون شاهد هستیم که سطح نمایندگی دیپلماتیک بین دو کشور تاجیکستان و ایران روزانه کاهش می یابد و مراکز دیپلماتیک و فرهنگی ایران بسته شده اند و این یک پیروزی بزرگ برای پادشاهی عربستان سعودی و رهبری آن است.»

به گزارش سایت «اخبار المملکه» عبدالعزیز بن محمد البادی، سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان همچنین گفت: «روابط دوجانبه پادشاهی سعودی و جمهوری تاجیکستان، شاهد تحولات مثبت در مدت زمان اخیر بوده است، زیرا اکنون این روابط در مقایسه با سه دهه پیش به بالاترین سطح خود رسیده است.»

«البادی» تاکید کرد: «بازدید مقامات ارشد تاجیکستان از عربستان و حمایت آنها از مسائل مورد علاقه ریاض در دنیای اسلام، موجب شکوفایی هرچه بیشتر روابط دو طرف شده است و در صورتی که دعوت رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان، از سوی پادشاه عربستان برای دیدار دوشنبه پذیرفته شود، چشم اندازهای جدیدی را در روابط دو کشور خواهیم دید».

سفیر عربستان در ادامه افزود: «با اینکه اکثریت مردم تاجیکستان فارسی صحبت می کنند، ولی ایران نمیتواند جایگاه مهمی در میان افکار عمومی تاجیک به دست آورد، سوء رفتار ایران باعث عدم اعتماد مقامات تاجیک نسبت به اقدامات آن کشور شده و خوشحالیم که بگوئیم که ما در سفارت سعودی با همکاری نزدیک با دوستانمان در دولت تاجیک، توانستیم ایران و نمایندگان آنها را از این کشور فارسی زبان بیرون کنیم، بنابراین اکنون شاهد هستیم که سطح نمایندگی دیپلماتیک بین دو کشور تاجیکستان و ایران روزانه کاهش می یابد و مراکز دیپلماتیک و فرهنگی ایران بسته شده اند و این یک پیروزی بزرگ برای پادشاهی عربستان سعودی و رهبری آن است».

لازم به یادآوری است، سفیر عربستان در تاجیکستان در مصاحبه با روزنامه «ریاض» نیز این مطلب را گفته است.