پس از اظهارات اخیر «داداجان عطاءالله» رئیس انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان، «شراف‌الدین گدایف»، «صابر ولی اف» و «سلیمان دولت اف» 3 نفر از رهبران و فعالان این انجمن از این سازمان استعفا دادند.

به گزارش «اخبار»، در پی اظهارت اخیر «داداجان عطاءالله» رئیس انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان، «شراف الدین گدایف»، «صابر ولی اف» و «سلیمان دولت اف» 3 نفر از رهبران و فعالان این انجمن از این سازمان استعفا دادند.

این فعالان مخالف دولت تاجیکستان هنوز علت استعفا و خروج خود از انجمن نیروهای سازنده مخالف دولت این کشور را بیان نکردند.

داداجان عطاءالله شب گذشته در برنامه رادیوی «زیلو» با اشاره به اینکه مخالفان فعلی دولت تاجیکستان شانس ضعیفی برای مبارزه با دولت «امامعلی رحمان» را دارند، گفت: یا می‌میریم و همچنان مخالف می‌مانیم یا با دولت «دوشنبه» مذاکره کنیم.

چندی پیش عطاءلله توسط اینترنت به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و «محی الدین کبیری» رئیس این حزب به شدت حمله کرده و آن را به باد انتقاد گرفت.

عطاءالله در گذشته نیز از حزب نهضت اسلامی و رهبران و طرفداران وی انتقاد کرده ولی این انتقادها در یک ماه اخیر، پس از نشست «دورتموند» آلمان که اساسا با ابتکار حزب نهضت اسلامی برگزار شد، اوج گرفت.

در این نشست رهبران گروه‌های مخالف دولت تاجیکستان در خارج، از جمله انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان و گروه 24 که فعالیت آنها در کشور ممنوع است، جهت ایجاد اتحادیه نیروهای مخالف توافق کردند.