یک مسوول حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان توقف موقت فعالیت این حزب را در داخل این کشور خواستار شد.

علیم شیرزمان اف  مسوول سازمان حزب  سوسیال  دموکرات  تاجیکستان در ولایت  بدخشان  که  همانند  تعدادی  از مقامات  این  حزب  در خارج  به سر می  برد، علت این پیشنهاد را نامناسب بودن فضای  سیاسی  این کشور عنوان کرد.

شیرزمان اف معتقد است  که  در شرایط  فعلی سیاسی  در داخل  تاجیکستان  حزب  سوسیال دموکرات  تحت  فشارهای  شدید  قرار دارد و نمی تواند  حتی  کنگره  و  نشستهای رسمی  حزبی  خود  را  برگزار کند.

این فعال سیاسی تاجیک افزود: پس از ممنوعیت  حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دیگر فضای سالم برای فعالیت  احزاب، گروههای سیاسی مخالف، مطبوعات مستقل، سازمانهای اجتماعی و منتقدان حکومت  وجود  ندارد.

شیرزمان اف تاکید کرد: در این شرایط اعضای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان حتی  نمی توانند عضویت خود در این  گروه  سیاسی را  علنی  کنند که این صورت از محل  کار خود اخراج خواهند شد.