دلیل بازداشت امامجمعه سابق مسجد جامع محمد اقبال شهر استروشن روشن نیست. اما گفته می‌شود، از منزل « نعمان خان آته‌یف » بیش از 300 کتاب اخلاقی و اشعار را مصادره کرده‌اند.

به گزارش Sputnik داملا نعمان خان آته‌یف -امامجمعه سابق مسجد جامع محمد اقبال شهر استروشن دستگیر شده است. در این باره سید یونس استروشنی در صفحه فییسبوکی‌اش اطّلاع می‌دهد. بنا بر اطلاع منبع، آته‌یف 7 آگوست از جانب کارمندان کمیته امنیت ولایت خجند بازداشت شده بوده‌است و باید تا امروز وی را به بازداشتگاه استروشن انتقال می‌داده‌اند.

به گفته منبع، روز 7 آگوست، بعد نماز ظهر، چندی از کارمندان کمیته امنیت ولایت از خجند به استروشن آمدند و از مسجد جامع محمد اقبال، داملا نعمان خان را با بستن دستبند به دستانش بازداشت نموده، او را بردند.

گفته می‌شود، حالا معلوم نیست که داملا نعمان اخان را به کادام جرم متّهم می‌کنند، اما از منزلش، حدود 300 کتاب اخلاقی را تفتیش کرده، مصادره نموده‌اند.

طبق خبر منبع، به گفته نزدیکان نعمان خان آته‌یف، وی را باید به بازداشتگاه شهر استروشن می‌آوردند، اما تا حال ناورده‌اند.

داملا نعمان خان فیض‌الله زاده، امامجمعه سابق مسجد جامع محمد اقبال، یکی از علمای معروف استروشن است. او پسر روحانی معروف مرحوم ایشان فیض‌الله خان و عموزاده داملا حمزه خان اعظم زاده، امامجمعه مسجد « مولانا عثمان چرخی » است. داملا هحمزه خان یک سال پیش در سن 46 سالگی از دنیا چشم پوشید. داملا نعمان خان در شمال تاجیکستان با سخنرانی ها و خطبه‌هایش معروف است.

گفته می‌شود، داملا نعمان خان با گروه های اسلامی، از جمله حزب نهضت اسلامی (ممنوع در تاجیکستان) ارتباطی نداشته است.