به گزارش پایگاه اینترنتی رادیو آزادی، داملا سعدالدین رستم، عضو زندانی ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، برای طبابت قلب در بیمارستان متعلق به زندان رقم یک دوشنبه بستری شده است. او تابستان سال گذشته با قرار دادگاه عالی تاجیکستان، به 20 سال زندان محکوم گردید.

بر پایه این گزارش، بستگان سعدالدین رستم روز 14 آگوست به این رادیو گفتند، بنا به تشخیص پزشکان، فعلاً وضع سلامت او رو به بهبود نهاده است. بلال‌الدین رستمف – پسر سعدالدین رستم – گفته است، هفته گذشته مسئولان اداره زندانها به آنها اجازه دادند، تا پزشک خود را برای تشخیص پدرش به زندان ببرند. وی افزوده است: «به ما اجازه دادند که پدرم را خبر بگیریم. پزشک، وضع او را خوب ارزیابی کرد. دلمان پُر شد که حالا وضعش بهتر است.»

این برای بار اوّل است که به بستگان یک عضو بلندپایه زندانی نهضت اسلامی اجازه می‌دهند، تا برای تشخیص نزدیکان خود از بیرون طبیب ببرند. سال گذشته بستگان حکمت‌الله سیف‌الله زاده، عضو دیگر نهضت اسلامی گفته بودند که او از درد قلب رنج می‌برد، ولی برایشان اجازه ندادند، تا از بیرون پزشک و دارو ببرند.

یک مسئول اداره زندانهای تاجیکستان روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت، برای طبابت زندانیان در این نهاد دستگاه طبّی عمل می‌کند. او گفت، صرف نظر از اینکه زندانیان با کدام جرم حبس شده‌اند، آنها بطور یکسان طبابت می‌شوند.

سعدالدین رستم، عضو ریاست عالی نهضت اسلامی، تابستان سال گذشته به همراه 12 مقام دیگر حزب به زندان محکوم شد. آن وقت گفته بودند که سعدالدین رستم به 24 سال زندان زندانی شده است. امّا نزدیکانش روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند، بر اساس حل نامه دادگاه عالی، او بیست سال از آزادی محروم گردیده است.

یک اتّهام اساسی علیه سعدالدین رستم و اعضای دیگر بلندپایه نهضت اسلامی، همدستی در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظر زاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 بود. امّا این افراد هنگام ارائه سخن آخرین خود در دادگاه، به بی‌گناهی خود تأکید کرده و از دادگاه خواسته بودند که نسبت به آنها حکم عادلانه صادر کند. آنها گفته بودند که بازداشتشان سیاسی است.