حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اقدام اخیر حکومت کشور، یعنی پخش برنامۀ مخصوص تلویزیونی دربارۀ حادثه‌های سال های جنگ شهروندی را قاطعانه محکوم نموده، تمام اتهامات وارد شده علیه حزب را تکذیب می‌کند. این اقدام بار دیگر اثبات نمود که حکومت کشور نه تنها به قانون‌‌گذاری کشور، سازشنامۀ صلح و سند تفاهم فیمابین پایبند نبود و نیست، بلکه، تهمت، دروغ و ایجاد نفرت و ناباوری در جامعه و منطقه را شیوۀ اساسی فعالیت خود قرار داده است. علاوه بر این، تلاش دارد، تا دامنۀ تهمت و فتنه‌انگیزی را از داخل کشور به سطح منطقه بکشاند که این اقدام ها نه تنها بر امن و ثبات داخلی تأثیر منفی دارد، بلکه منفعتهای ملّی ما را نیز تهدید می‌کند.

​در آستانۀ برگزاری نشست بعدی سازمان همکاری شانگهای، حکومت تاجیکستان می‌خواهد بار دیگر کشورهای عضو این سازمان را متقاعد به تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کند، تا تلاش های ناموفق قبلی خویش را جبران کرده باشد. به خصوص، به میان کشیدن حادثه‌های ترور افسر و سربازان پایگاه 201 ارتش روسیه در آن سال ها و تلاش برای برانگیختن حس بدبینی روس ها نسبت به قشری از هموطنان ما و کشورهای منطقه مثل ایران، یک اقدام ضد ملی و ضداخلاقی می‌باشد.

ا​لبته، جمهوری اسلامی ایران پاسخ خود را به این تهمت ها خواهد داد، اما این عمل ناجوانمردانه نمی‌تواند به هیچ وجه بیانگر موضع ملت تاجیک باشد. زیرا، ملت تاجیک قدر تلاش ها و کمک های همۀ کشورهای سهیم در روند صلح تاجیکان و پیش از همه، ایران و روسیه را خوب می‌داند و قدر‌شناسی می‌کند. به خصوص، کشور دوست و همزبان ایران که نه تنها میزبان چند دور از گفتگوهای صلح بود، بلکه در یافتن راه حل ها و در برقراری و بازسازی کشور پس از مرحلۀ صلح کمک زیاد مالی و سیاسی کرده است. چنین سیاست های بی‌خردانه و فرصت‌طلبانۀ حکومت تنها به خاطر تملق کاری و دریافت کمک های مالی بیشتر از دایره‌هایی است که چنین موضع گیری امروز به منفعت راهبردی آنهاست.

”دلیل ” و ”اعترافات ” که در این فیلم آورده شده کاملاً ساختگی و بر اساس دروغ بوده، روش نشان دادن آن ها یک تلاش ناموفقی برای وارونه نشان دادن اسناد، حادثه‌ها و جنایت های صادرشده در سال های جنگ شهروندی می‌باشد. مقامات تلاش کرده‌اند نه تنها حادثه‌های تا حال آشکار نشدۀ آن زمان، بلکه جنایت های صادرنمودۀ خود را نیز بر دوش افراد مرحوم شده، زندانی ها، گروه های خارج از کشور و حتی کشورهای خارج بار کنند.

تحقیقات اولیه نشان داد که افراد در این فیلم همچون ”شاهد” و یا ”اجراکنندۀ” آن ترورها آورده شده هیچ ربطی به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نداشته، حتّی، برخی از آنها بیشتر از 10 سال است در زندان می‌باشند. علاوه بر این، نسبت به برخی از این پرونده‌ها سال های قبل حکم دادگاه صادر گشته و اجراکنندگان آن عملیات به محکومیت های مختلف از جمله، اعدام محکوم گشته‌اند. سؤال به وجود می‌آید که اگر ادعای امروزۀ حاکمیت واقعیت دارد، پس حکم های صادر شده قبل و زندانی یا اعدام کردن اشخاص دیگر را که مرتبط با همین پرونده‌ها بودند چگونه توضیح خواهد داد؟

در مورد ترور نخبگان سیاسی، علمی و فرهنگی تاجیک که در این فیلم، حکومت با آوردن دلیل های ساختگی و غیرمنطقی مسئولیت آن را به دوش افرادی مربوط به حزب قرار داده شده است، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با قاطعیت این اتهامات را رد نموده، آن را یک تلاش نوبتی خیانتکارانه برای ایجاد فاصله و نزاع بین قشرهای ملت تاجیک میداند. حکومت که تا امروز با تطبیق سیاست ”تفرقه ‌انداز و حاکمیت کن” ارزش های ملی و مذهبی مردم را مقابل هم می‌گذارد، با اتهام حزب نهضت اسلامی تاچیکستان در ترورهای ناجوانمردانۀ یک عده از نخبگان علمی، فرهنگی و سیاسی کشور، می‌خواهد این شکاف و ناباوری وسیعتر و عمیقتر گردد. در صورتی، که همگان مناسبت های نیک و صمیمی رهبریت حزب در گذشته و امروز با قشرهای گوناگون جامعه، به خصوص، با نخبگان سیاسی، علمی، دینی و فرهنگی تاجیکستان را خوب می‌دانند. با تفاوت با رژیم حاکم که نه تنها ده ها نفر از این نخبگان را تنها به خاطر موضع سیاسیشان ترور کرده است، بلکه هزارها نفر دیگر از ظلم رژیم به کشورهای دیگر پناه برده‌اند و این روند ادامه دارد. همه افرادی که ترور آنها را رژیم می‌خواهد به دوش نهضت اسلامی بار کند شخصیت های آزاداندیش، حقگو و مستقل بودند، که حکومت، هرگز طاقت دیدن و شنیدنشان را نداشت و ندارد. به خصوص آته‌خان لطیفی که نه تنها یک چهرۀ ملی و انسان آزاداندیش، بلکه از افراد کلیدی اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بوده، در مذاکرات صلح و کمیسیون آشتی ملی از آن نمایندگی می‌کرد. و اگر کسی هم مرگ او و مثل او را می‌خواست، کسانی بودند که با و مخالف سیاسی بودند، نه شریک و همسنگر.

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بار دیگر از حکومت کشور تقاضا می‌کند، که از کاشتن تخم نفاق و نفرت در جامعه، تهمت بر ملت و پایمال کردن همه سندهای امضاشدۀ صلح دست بردارد. در صورتی که خود رحمان و برخی از منصبداران امروزه در صادر کردن جنایت های سنگین علیه استقلالیت دولتی با راه استفاده از ارتش و نیروهای خارجی، غصب حاکمیت با راه تقلب در انتخابات، غصب مالکیت دولتی و خصوصی، ترورهای دسته‌جمعی و انفرادی دست داشته‌اند و ملت این را در خاطره و سندها ثبت کرده است.

همزمان، از جامعۀ جهانی، به خصوص، کشورهای کفیل صلح تاجیکان درخواست می‌شود که با مسئولیت بیشتر نسبت به جنایت ها و زیاده روی های رژیم خودکامۀ رحمان واکنش نشان دهند و اجازه ندهند که وضع دشوار کشور را از این بدتر بگرداند.

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چه در گذشته و چه امروز هرگونه عملیات های تروریستی و افراطی را محکوم نموده، مکالمه، تفاهم و روش های مسالمت‌آمیز مبارزۀ سیاسی را تنها راه رسیدن به جامعۀ آزاد و پیشرفته می‌داند.

ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان

10.08.2017